Doelstelling

Bij SUN Nissewaard (Stichting Urgente Noden Nissewaard) hebben we als doel om financiële steun te verlenen aan mensen, die om wat voor oorzaak dan ook, de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We geven hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.

Wanneer?

We helpen mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling. Dus aan mensen waarvoor de hulpverlening vanuit de gemeente of de rijksoverheid onvoldoende is. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen enerzijds een uitzichtloze situatie of anderzijds nieuw perspectief en de moed om door te gaan. Juist om dit te bereiken in het leven van mensen, is waarvoor we ons inzetten bij SUN Nissewaard.

 

Waar komt het geld vandaan?

Een aantal fondsen doneert geld aan SUN Nissewaard. Dit geld is bedoeld voor de aanvragers, de inwoners van Nissewaard met een financieel probleem. De gemeente Nissewaard ondersteunt ons met een subsidie voor de kantoor- en personeelskosten.

 

Feiten en cijfers
Hier zullen later relevante feiten en cijfers worden gepubliceerd. Bij de start van SUN Nissewaard zijn er uiteraard nog geen cijfers bekend.