Voor wie?

Voor wie is de financiële hulp bedoeld?

De éénmalige financiële bijdrage is bedoeld voor inwoners van de gemeente Nissewaard, die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit de rijksoverheid of de gemeente.
 

Wie kan aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners kunnen voor mensen die in Nissewaard wonen een aanvraag indienen.

Hoeveel kunt u aanvragen?

Eénmalige gift
We geven hulp in de vorm van een éénmalige gift. Voor bijzondere aanvragen, waar een groot bedrag mee gemoeid is, wordt zo mogelijk met andere fondsen overlegd of er mogelijkheden zijn om een gift toe te kennen voor een hoger bedrag.

De professionele hulpverlener kan de aanvraag doen.
De bijdrage wordt verstrekt voor bijvoorbeeld:

  • Woninginrichting
  • Huishoudelijke apparatuur
  • Kleding
  • Levensonderhoud (éénmalig)
  • Medische kosten
  • Kosten voor studie of school

De gift is niet structureel. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. 

Neem daarvoor contact op met de coördinator. 

 

Voorbeelden van aanvragen

Op deze pagina worden enkele voorbeelden van aanvragen bij SUN Nissewaard beschreven.

 

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die ingediend worden bij SUN Nissewaard wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende regelingen. Bekijk de informatie op de website van de gemeente Nissewaard over het Minimabeleid.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Als u er niet uit komt, kunt u vooraf de aanvraag per email voorleggen aan ons via emailadres coordinator@sunnissewaard.nl. U kunt ons ook bellen op het telefoonnummer dat onderaan deze pagina staat vermeld voor overleg. U krijgt dan onze coördinator aan de lijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Bij geen gehoor kunt u een bericht inspreken op de voicemail waarna u door de coördinator of iemand anders van SUN Nissewaard wordt teruggebeld.