Over SUN Nissewaard

Het bestuur

Het bestuur van SUN Nissewaard bestaat uit de volgende personen:

  • Dirk van der Schaaf, voorzitter
  • Bouwen Mooldijk, secretaris
  • Ralph Ebbers, penningmeester
  • Sylvia Broekmeulen, vice-voorzitter
  • Angela Boschman, bestuurslid
  • Leon Soeterboek, bestuurslid

Contact opnemen met bestuur kan via secretaris@sunnissewaard.nl

De Uitvoering

De uitvoerende werkzaamheden worden gedaan door de coördinator, Mevrouw A. Rezaei.
Bereikbaar via email coordinator@sunnissewaard.nl

Klachtenregeling

Aanvragers hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Voor de procedure zie de klachtenregeling.

 

Beleidsplan 2021

Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop onze organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Ons beleidsplan 2021 biedt een actualisering en concretisering van onze doelstellingen met opgave van doelen en acties voor het volgend jaar.
Hier treft u het beleidsplan 2021 - 2022.

 

Privacyverklaring

SUN Nissewaard hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.
Hier vindt u onze privacyverklaring.

 

Jaarverslagen en Jaarrekeningen 

Hier publiceren wij onze jaarrekening en ons jaarverslag, daarin leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten in het afgelopen jaar.
Jaarverslag 2021 en Jaarrekening 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2022