Bent u professionele hulpverlener?

Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of wenselijk vindt, kunt u een aanvraag doen via het digitale aanvraagformulier onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden bij ‘Voor wie?’.

Bent u inwoner?

Bent u inwoner van Nissewaard, die in aanmerking wil komen voor een eenmalige gift? Vraag dan aan uw hulpverlener of hij of zij u wil aanmelden via het formulier bij ‘aanvragen’.  Lees eerst de voorwaarden bij ‘Voor wie?’.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een aanvraag op een rijtje:

  1. Lees de websitepagina’s Voor wie? en deze pagina.
  2. Doe de Quick scan. Indien de Quick scan uitwijst dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een gift, dan kunt u alsnog contact opnemen met ons bureau voor overleg.
  3. Als de uitkomst van de Quick scan positief is, dan vult u het digitale Aanvraagformulier in en stuurt u zo mogelijk de benodigde bijlagen mee. Het invullen van het aanvraagformulier is eenvoudig. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer inladen.
  4. U krijgt een reactie van de coördinator.
  5. Indien een gift wordt toegekend, dan wordt die uitbetaald aan de aanvragende instelling of de leverancier. Nooit rechtstreeks aan een cliënt. Controleer na definitieve toekenning of het geld is gestort op de betreffende rekening.

 

Privacyreglement

De privacyverklaring van SUN Nissewaard vindt u hier.